Vlak s tisuću zvjezdica

Vlak s tisuću zvjezdica

Umotana mi je glava u turban i sjedim na vreći riže prosutoj po mekom ugljenu, u vagonu najdužeg vlaka na svijetu. Čelo mi steže Tonijeva svjetiljka da bolje vidim slova na prašnjavoj tipkovnici jer sve što se vidi sada je tisuću zvijezda i mala lampa putnika iz vagona preko puta. Sjedim tu, umotana u turban [...]